Svenska Medlare

I april 2020 bildade Gert nätverket ”Svenska Medlare”, som för närvarande (juni 2021) består av 12 advokater/jurister, som är utbildade och erfarna medlare för kommersiella tvister. Syftet är dels att sprida information om medling till företag, bolagsjurister, advokater, domare och andra intressenter, dels att erbjuda medling i kommersiella sammanhang, i både nationella och internationella tvister (”co-mediation”). För närvarande pågår ett pilotprojekt där Svenska Medlare samarbetar med danska kollegor, i syfte att erbjuda ”co-mediation” i tvister mellan svenska och danska företag. Svenska Medlare består även av ett ”Advisory Board” med andra kvalificerade medlemmar än de ovannämnda medlarna.

Dela artikeln på sociala medier

Other languages »