Svenska Medlare

I april 2020 bildade Gert nätverket ”Svenska Medlare”, som för närvarande (juni 2021) består av 12 advokater/jurister, som är utbildade och erfarna medlare för kommersiella tvister. Syftet är dels att sprida information om medling till företag, bolagsjurister, advokater, domare och andra intressenter, dels att erbjuda medling i kommersiella sammanhang, i både nationella och internationella tvister […]

Other languages »