Gert Nilsson Eldrimner

Gert har arbetat professionellt med konflikter och tvister sedan början av 1980-talet, först som polis, sedan i domstol och på advokatbyrå. Sedan flera år arbetar han emellertid enbart som medlare samt undervisar i medling, via bland annat Blendow Institute, Fakultetskurser, JUC och Domstolsakademin samt på juristutbildningen vid Köpenhamns universitet. Han håller även föredrag om medling på olika advokatbyråer.

Gert medlar bland annat inom följande områden:

Other languages »