Allmänt om medling och medlaren

Generellt sett är medling en förhandling mellan två eller fler parter, som får professionellt stöd av en tredje part, en medlare. Det kan avse en avtalsförhandling eller en konflikt eller tvist, oavsett om det är i ett kommersiellt eller privat sammanhang. Det kan också avse rent interna förhållanden, såsom en konflikt på en arbetsplats.

Vad är medling?

Kortfattat kan medling beskrivas som en förhandling mellan två (eller flera) parter, där en tredje part (medlaren) hjälper parterna att förhandla. Förhandlingen kan exempelvis avse en avtalsförhandling eller en tvist, där parterna önskar en lösning, utan att gå till domstol eller skiljeförfarande (privat domstol).

Vad är en medlare?

Medlaren är opartisk och neutral, vilket bland annat innebär att medlaren inte tar ställning mellan parterna, inte ger dem några juridiska råd (sådana råd får de istället från sina advokater), inte bestämmer i sakfrågorna, utan enbart faciliterar (underlättar) förhandlingen. Denna typ av medlare kallas ”faciliterande” medlare. I en faciliterande medling är det alltså parterna som bestämmer sin egen lösning mot bakgrund av deras intressen och behov. Medlaren hjälper dem att nå en överenskommelse genom att hantera själva proceduren. Personligen arbetar jag som faciliterande medlare.

En annan typ av medlare är en ”evaluerande” medlare, som värderar tvisten, ger konkreta förslag på lösningar och/eller ger sin personliga uppfattning om hur tvisten sannolikt skulle bedömas av en domstol eller i ett skiljeförfarande. Enligt mitt sätt att se det riskerar en evaluerande medlare därigenom att förlora sin opartiskhet och neutralitet.

För parter som vill anlita en medlare är det därför viktigt att de bestämmer om de vill ha en faciliterande eller en evaluerande medlare. Annars riskerar de att mötas av oönskade konsekvenser.

Other languages »