Jag hjälper er i förhandlingar, konflikter & tvister

Medlaren och advokaten Gert Nilsson Eldrimner hjälper företag och privatpersoner, som behöver stöd för att nå en slutlig överenskommelse i en förhandling eller att finna en lösning på en konflikt eller tvist.

Other languages »