Medlingskollegiet

I mars 2021 bildade Gert ”Medlingskollegiet”, som är ett nätverk för advokater och biträdande jurister vid svenska advokatbyråer. Syftet är att sprida information och erfarenhetsutbyte kring medling bland ledamöter i Sveriges Advokatsamfund och deras biträden. För närvarande (juli 2023) består kollegiet av 165 medlemmar.

Other languages »